Diskusné koňoviny

Nový príspevok
!!! Musíte vyplniť všetky údaje !!!

SK pozorovateľ:
Majte na pamäti, že všetko sa skončí tak, ako si prajú peniaze...
Pravda a lož:
Ako ich rozoznať? [8] Páči sa mi
https://www.youtube.com/watch?v=6nMKhuN-Htw
Ad Sk vof Duselu:
Nie je všetko také čierne ako sa zdá [11] Páči sa mi
Ňeznam, ňeznam, Miňku, či to ňevidziš bars čarno abo bars šikmo. Bo veľo zaleži na uhľe pohľadu. Treba sebe uvedomic, že povekšiňe, aspoň podľa teho co nam hutoreľi pred dvoma - troma rokami, še za tmavšu skuru či šikmima očami, co tu teraz hromadňe prichadza, skrivaju jadrove inžiňere, molekularne fizici, neurochirugrgove a podobne visokokvalifikovane odborňici. A totich ňigda a ňigdze ňeňi dosc, Aňi vof Prešove, aňi vof Duselu abo vof inim ňemeckim valaľe. A po druhe, hutori še tiž, že tutak vof strednej Europe žiju šumne ľudze. (No tote, co tak hutoria maju na misli hlavňe asi našo dzifčata.) A to preto bo pred paru sto rokami še cez nas prehnaľi (predpokladam, že tiž asi hlavňe cez dzifki) Turci, Tatare, Mongolove a bohzna kto ešči a poradňe zamišaľi skostnaťelima genami našich predkoch. No a teraz sebe predstav, jakich šumnich vnukoch pravnukoch a prapravnukoch budzeme mac, kec šicke tote šikmooke a čarnoskure dochtore a inžiňere zoberu do parady našo ženi a začnu ich obohacovac... Iba sebe mušime dac pozor, abi nas zos teho bohatstva, co bi tak zňenazdajki mohlo spadnuc do lona našim ženom, cerkom, kamaratkom, prijateľkom, frajirkom a milenkom, ňeporaželo...
SK v D:
Dusseldorf (som nenašol "u" s dvoma bodkami, asi šlo na pivo) [12] Páči sa mi
Som še ocitnul v D, vo valale zvanom dedina Dussel (zas tote dve bodki !). Calkom šumni valal. Dumam či i mi ňemožeme mac tak čisto a fungujuco. Ta to sice dve Blavi dokopi, no kec še chce.... Jedna vec mi ňe jasna. Idzeš po chodniku i hutorim žeňe (i ona tu !) : "Ci povim, kto idze oproci". Ćarni. Ešči čarńejši. Śikmooki. A, hura, bili (ńeznam, či to D}. A zaš čarni a zaš čarńejši, daľej erdogańik a daľši erdogańik, hura bili a daľši taki, že šivi jak Jarovničan, no to bul, že zos Indije a ItD (I tak Daľej). Ńe, že bi som bul rasista, aľe som. Dumam, či to tak treba. No i potom sebe hutorim, že totich 6 milionov erdogańikov a ňeznam keľo inich pre blaho D coška muši zrobic, bo čomu bi ich tu trimali? Asi z milosrďenstva ńe. Sory za temu, aľe som še ńecitil, že som v D. Vaš SK. P.S.: Še cešim domu.
Snehuliakostavač SK:
Stavba snehuliaka [16] Páči sa mi
To bol zase dnes deň ... : 8.00 hod. - Postavil som snehuliaka. 8.10 hod. - Okoloidúca feministka začala kričať, že som šovinista, lebo som nepostavil snehuliačku. 8.50 hod. - Postavil som k snehuliakovi aj snehuliačku. 8.53 hod. - Suseda mi vytkla, že snehuliačka má odhalené prsia. 8.55 hod. - Homosexuálny pár od naproti sa vyjadril, že som mal postaviť dvoch snehuliakov. 9.00 hod. Vegáni cez ulicu začali pokrikovať, že mrkla je jedlo a nemala by sa používať ako ozdoba. Ešte, že to nie sú frutariáni. 9.10 hod. - Bol som označený ako rasista, lebo snehuliakový pár je biely. 9.20 hod - Sused muslim kričí, že snehuliačka by mala mať aspoň šatku. 9.30 hod. - Niekto volá políciu, že metlu by mohli deti použiť ako zbraň. 9.50 -hod. Odvážajú ma na miestne oddelenie polície Prešov-sever. 11.00 hod. Pýtajú sa ma, či mám nejaké komplikácie. 11.53 hod. - K zodpovednosti sa prihlásil Islamský štát ............... P.S.: Že by ste kľudnejšie mohli postaviť snehuliaka na zimnom Beňuši a sa vrátili zdraví.
SK:
Muki-Muki čevo [23] Páči sa mi
Ta predsa še focilo.... šumne decentne fotky
SK vďaka vám:
Prečo má človek rád šport? Možno záleží na tom, aký ten človek je. A kde. Prečo sa ľudia zaujímajú o šport? Lebo šport rozpráva príbehy.
Tiž SK:
Jak hutoriš - chvalabohu
Ja SK:
Ta tak to vipatra, že še v Mukačeve nefocilo.... chválabohu.
sk:
Peniaze kazia ľudí. Dá sa teda povedať, že drvivá väčšina nášho národa je napriek veľmi "sociálnej dnešnej politike", neskazená.
SK vďakabohu:
Je to „len hra“, všetkým hráčom to občas niekto povie. A mnohí z nich sa snažia nahovoriť si, že je to pravda. Stačí si však uvedomiť jediné – že nikto z nás by nebol taký, aký je, pokiaľ by neexistoval šport – a hneď viete, že sú to len kecy.
Účastník zájazdu:
Mukačevo 2018 [45] Páči sa mi
Tak še mi vidzi, že še pomali učime na totej Ukrajine, hoc i možno ňevdojak, žic. Podľa mňe egzistuje na to vecej dovodoch, no pre kratkocs času a malo mesca na vebe uvedzem iba dva. Po perše – naša pevna voľa. Jednoducho to tak chceme (a co mi chceme to i zrobime). A po druhe - prestaľi zme pic a namesto teho kultivovaňe, ale permanentňe a pod lekarňickim dozorom, aktivujeme enzim alkoholdehidrogenazi. (Jak to presňe funguje opitajce še na gugľu, abo najbľižšeho lekarnika. Dzevecero zos dzešec určiťe budu znac.) Teho mame každi vof ceľe solidne mnostvo. Na rozdiel od indianoch a eskimakoch, chtore nakoňec i tak dopadľi, segiňata. To ňemam z vlastnej hlavi. Aktivovac nas šickich naučil naš kamarat Roman. A visledki še okamžiťe dostaveľi. Možem tu vof skratke uvesc dachtore publikovateľne. Tak napriklad ňikemu ňebulo plano z jedla ( bo zos paľenki ešči ňikemu na Ukrajiňe plano ňebulo) a každi z nas sebe pameta minimalňe 95 percent zajazdu. Daľej - z prehľadom zme ziskalľi druhe mesco vof športovej časci (i kec calkom presňe ňeznam čom zme ňevihraľi, bo zme možno perši raz baviľi šicke a každi bars dobre, aľe to budze asi tich 5 percent co mi vof mojej pameťovej jednotke chibi), ešči ľehši zme, už po ňeznam chtori raz, obhajeľi prvenstvo na spoločenskej časťi. A to šicko bez obligatneho postmukačevskeho sindromu navrace domu. Kec vof nastupenim trendze vitrimeme ešči paru roki, verim, že tim postupňe pripravime podu i pre to, abi še na Ukrajinu mohol raz s nami vracic i naš kamarat a posol dobrich spravoch Milanek. Aľe vidno, že napriek šickemu mišľi na nas, bo ešči zme aňi ňescihľi prisc po viľece na perši trening a už nam poslal ďalšu dobru spravu. Pozvanku na turnaj do Litvi. To jednej straňe daco vipoveda o jeho schopnoscoch, kontaktoch, športovim duchu a kamaratšafce, na druhej straňe je zos teho tiž zrejme, že sprava o našim preňikavich uspechoch na Ukrajiňe še bleskove rozširila do caleho šveta a nikeho, prinajmeňej vof Europe, ňeňechala ľahostajnim. A naše renome stupa. Kec je to vobec ešči možne... Ja še aľe bars do Litvi ňechistam, i kec nalaďeni na viťaznu vlnu som. No turnaj budze už za mešac a pochibujem, že za taki kratki čas po Mukačeve še, pri svojim perfekcionizme, scihňem zaš dostac do vrcholovej formi. A tote co me poznaju dobre znaju, že bez ňej ňechodzim ňigdze. Aňi do karčmi ňe... Ďiki Broňa a verme, že o rok zaš!
Mukačevo 2018:
Ta co? Tote ukrajinci už načisto rozum potraciľi? Šak presňe pred rokom zme toto iste tu riešiľi. Už ňeznam jak jasňeši bi im to trebalo povedac. Či ňerozumeju po šariski? Naj še ňehňivaju, aľe to zaš mam bavic v sobotu rano o šidzmej? Abo še jak minuleho roku na poslednu chviľu zdohadaju a upravia rozpis zapasoch? A co kec ňe? Ta potim ňeznam jak vi, aľe ja za sebe možem sľubic, že še možno pridzem kuknuc na druhi polčas. Hutorim možno...
SK:
Ostravóó, Ostrávóóóó [68] Páči sa mi
Ta še idze do Ostravy na Mikulašski turnajik. Das 7 SK a 7 PK. Ňe že ňevihrace, bo mi nezučstňeni vam budzeme pomahac len platonicki. A še šumňe spravajce vo vlaku, na hrisku a hlavňe mimo ňeho na žurke.
SK iluzionista:
Z tréningového denníku [80] Páči sa mi
Ňeška na treningu som še presvedčil, že okrem slabinoch a brucha, už ňemam aňi ramena. Dzeška asi odešľi a ja aňi ňeznam dze. Ta tote už vecej na vas robic ňebudzem. Aľe pozor! Koňečňe zme začaľi nacvičovac uďeri a kopi. Taže opatrňe, šumňe a citľivo ze mnu, bo inakši raz dva dakemu zavrem pečeň...
Ta to ja:
Tak še to robi! [76] Páči sa mi
Som še dočital, že naše žiacke družstvo Starich koni, ktore založil Miloško a še vola Prešovske kone Iskra Prešov vof druhim domacim zapaše vihral nad Rožňavu. To bi me ňeprekvapilo, bo Jarik a ini ich dobre naučeli bavic. Čital som šak daľej a tam čarne na bilim, že ňejake bodi rucil Troliga. Dumam, že bi to syn? Ňema, bo ma len dzifki. Žebi vnuk? Ňemože bic, bo bi še volal inak. Že bi synovec po brachoch? Ňe, ňe. Zabasnim : "Bul to un naš Šivi kuň." Ta na stare koľena s hačurami bavi. Veľmi me pocešil, bo vidno, že ešči ňepatrime do stareho železa, teda aspoň podachtore. Ako vidno ňektore cvičia, ňektore len chodza na dvojfazove treningi a ňektore bavia normalňe druhu ligu. No ňeda mi napisať malu kritiku. Ľen 4 bodiki? Ale aspoň ma motivaciju na zlepšovaňe! Ňech še ci dari. Tvuj stari kamarat Stari kuň.
SK iluzionista:
Neznam či každi už o tim zna, aľe začal som cvičic. Možno, že še ňezdam, aľe už dluhšu dobu som doma na gauču rozdumoval, že na prahu stredňeho veku bi coška, okrem pravidelnich basketbalovich treningoch, vhodňe kombinovanich zos intenzivnim pošedzenim pri pive pod jeďiňečnim plagatom, trebalo robic. A ponuka prišla jak na zavolaňe. Ta das dva abo už i tri (čas zufalo beži) tižňe chodzim i zos svojima kamaratami OK a SS cvičic. Chodzime na toto iste mesco, dze sme ňe tak davno pivo ľabaľi. Zos karčmi je ťelocvičňa. ( či to dobre abo plano, to ňecham na vas) Ňehutorim, dakus nostalgiji za starimi zadimenimi časami tu je, aľe život na ňič ňečeka, idze daľej a nove a nove prichadzaju jak na bežiacim paše. Preto na cľivotu nit času. A už teraz znam, že som dobre zrobil, že som začal. Bo pod vedeňim osobneho trenera RB, pri „ banalnich cvikoch“ (doslovne ho citujem) som prišol na to, že ňemam brucho. Ňeni to ľem muj dojem. Vidzeľi to a možu vam to potverdzic šicke co tam buľi. To, že cali život ňemam žadne slabini je všeobecňe zname dluhšu dobu. Prinajmeňej odvtedi co som še tim ňezapomnul pochvaľic. Aľe, že ňemam aňi brucho to je i pre mňe novinka. No ta kec še vam dakedi v telocvičňi, vof karčme abo i hocdze indze budze zdac, že pod tričkom či dresom daco skrivam, je to iba običajna iluzija, jednoducho očni klam...
Sk:
Ad:Spanilý mustang [108] Páči sa mi
Trenujeme jak furt - vof ČS bare. Aľe do ťelocvičňi chodzime na Sibirsku a na Mirka Nešpora.
spanily mustang:
sce to ňečekali co? [118] Páči sa mi
Ta ja Vas pozdravujem. Je piatek, šedzim vof novej roboce a už znam dze še bere toten čas slovakoch kedi šedza na internetoch a vipisuju barsjake glupocini. Kebi tak šicke čitali toten tu čet, žebi še i daco naučeľi... Dze teraz trenujece? ňežebi som mal vof plaňe isc zabavic s vami basketbal, bo na taku urovňu mi ešči veľo treba, aľe mam znamu co vidava vof prešove novinki o prešove. Volaju še Ta Take Town a zohnac še daju v každej spravnej hipsterskej kvjarňi. Ona me popitala, či bi som ňeznal napisac članek a ja som jej odpovedal vof opojeňu dvacec borovičkoch, že hej. Dostal som taki napad, že bi som napisal daco o prešovskim basketbale. Kec še nemiľim ta prešov odohral dosc pametnich zapasoch a o takim jednim bi som chcel napisac. Ja som vtedi bul asi ľem vof ocovich očakavaňoch a ňe na švece aľe vi bi sce mi mohli pomosc zos dokumentaciju jak pisomnu ta tak i zos fotograficku.Kec dobre pametam, ta panDžoni mal dajaku pracu o tim, abo Arpi? teraz už ňeznam. Ňeznam dze teraz trenujece kec še PUčka prerabja aľe dakedi bi som še zastavel, podebatoval a daco i vipil kedz už še naskitňe priležitosc.
Snažíme sa, snažime...:
Emil Zátopek * 19. september 1922 – † 21. november 2000 [114] Páči sa mi
„Keď nevládzeš tak pridaj...“ „Ak chcete niečo vyhrať, bežte 100 metrov. Ak chcete niečo zažiť, bežte maratón...“ „Víťazstvo je skvelá vec, ale priateľstvo je ešte lepešie...“
Načítať ďalšie