Diskusné koňoviny

Nový príspevok
!!! Musíte vyplniť všetky údaje !!!

SK:
Ostravóó, Ostrávóóóó [15] Páči sa mi
Ta še idze do Ostravy na Mikulašski turnajik. Das 7 SK a 7 PK. Ňe že ňevihrace, bo mi nezučstňeni vam budzeme pomahac len platonicki. A še šumňe spravajce vo vlaku, na hrisku a hlavňe mimo ňeho na žurke.
SK iluzionista:
Z tréningového denníku [25] Páči sa mi
Ňeška na treningu som še presvedčil, že okrem slabinoch a brucha, už ňemam aňi ramena. Dzeška asi odešľi a ja aňi ňeznam dze. Ta tote už vecej na vas robic ňebudzem. Aľe pozor! Koňečňe zme začaľi nacvičovac uďeri a kopi. Taže opatrňe, šumňe a citľivo ze mnu, bo inakši raz dva dakemu zavrem pečeň...
Ta to ja:
Tak še to robi! [26] Páči sa mi
Som še dočital, že naše žiacke družstvo Starich koni, ktore založil Miloško a še vola Prešovske kone Iskra Prešov vof druhim domacim zapaše vihral nad Rožňavu. To bi me ňeprekvapilo, bo Jarik a ini ich dobre naučeli bavic. Čital som šak daľej a tam čarne na bilim, že ňejake bodi rucil Troliga. Dumam, že bi to syn? Ňema, bo ma len dzifki. Žebi vnuk? Ňemože bic, bo bi še volal inak. Že bi synovec po brachoch? Ňe, ňe. Zabasnim : "Bul to un naš Šivi kuň." Ta na stare koľena s hačurami bavi. Veľmi me pocešil, bo vidno, že ešči ňepatrime do stareho železa, teda aspoň podachtore. Ako vidno ňektore cvičia, ňektore len chodza na dvojfazove treningi a ňektore bavia normalňe druhu ligu. No ňeda mi napisať malu kritiku. Ľen 4 bodiki? Ale aspoň ma motivaciju na zlepšovaňe! Ňech še ci dari. Tvuj stari kamarat Stari kuň.
SK iluzionista:
Neznam či každi už o tim zna, aľe začal som cvičic. Možno, že še ňezdam, aľe už dluhšu dobu som doma na gauču rozdumoval, že na prahu stredňeho veku bi coška, okrem pravidelnich basketbalovich treningoch, vhodňe kombinovanich zos intenzivnim pošedzenim pri pive pod jeďiňečnim plagatom, trebalo robic. A ponuka prišla jak na zavolaňe. Ta das dva abo už i tri (čas zufalo beži) tižňe chodzim i zos svojima kamaratami OK a SS cvičic. Chodzime na toto iste mesco, dze sme ňe tak davno pivo ľabaľi. Zos karčmi je ťelocvičňa. ( či to dobre abo plano, to ňecham na vas) Ňehutorim, dakus nostalgiji za starimi zadimenimi časami tu je, aľe život na ňič ňečeka, idze daľej a nove a nove prichadzaju jak na bežiacim paše. Preto na cľivotu nit času. A už teraz znam, že som dobre zrobil, že som začal. Bo pod vedeňim osobneho trenera RB, pri „ banalnich cvikoch“ (doslovne ho citujem) som prišol na to, že ňemam brucho. Ňeni to ľem muj dojem. Vidzeľi to a možu vam to potverdzic šicke co tam buľi. To, že cali život ňemam žadne slabini je všeobecňe zname dluhšu dobu. Prinajmeňej odvtedi co som še tim ňezapomnul pochvaľic. Aľe, že ňemam aňi brucho to je i pre mňe novinka. No ta kec še vam dakedi v telocvičňi, vof karčme abo i hocdze indze budze zdac, že pod tričkom či dresom daco skrivam, je to iba običajna iluzija, jednoducho očni klam...
Sk:
Ad:Spanilý mustang [49] Páči sa mi
Trenujeme jak furt - vof ČS bare. Aľe do ťelocvičňi chodzime na Sibirsku a na Mirka Nešpora.
spanily mustang:
sce to ňečekali co? [52] Páči sa mi
Ta ja Vas pozdravujem. Je piatek, šedzim vof novej roboce a už znam dze še bere toten čas slovakoch kedi šedza na internetoch a vipisuju barsjake glupocini. Kebi tak šicke čitali toten tu čet, žebi še i daco naučeľi... Dze teraz trenujece? ňežebi som mal vof plaňe isc zabavic s vami basketbal, bo na taku urovňu mi ešči veľo treba, aľe mam znamu co vidava vof prešove novinki o prešove. Volaju še Ta Take Town a zohnac še daju v každej spravnej hipsterskej kvjarňi. Ona me popitala, či bi som ňeznal napisac članek a ja som jej odpovedal vof opojeňu dvacec borovičkoch, že hej. Dostal som taki napad, že bi som napisal daco o prešovskim basketbale. Kec še nemiľim ta prešov odohral dosc pametnich zapasoch a o takim jednim bi som chcel napisac. Ja som vtedi bul asi ľem vof ocovich očakavaňoch a ňe na švece aľe vi bi sce mi mohli pomosc zos dokumentaciju jak pisomnu ta tak i zos fotograficku.Kec dobre pametam, ta panDžoni mal dajaku pracu o tim, abo Arpi? teraz už ňeznam. Ňeznam dze teraz trenujece kec še PUčka prerabja aľe dakedi bi som še zastavel, podebatoval a daco i vipil kedz už še naskitňe priležitosc.
Snažíme sa, snažime...:
Emil Zátopek * 19. september 1922 – † 21. november 2000 [58] Páči sa mi
„Keď nevládzeš tak pridaj...“ „Ak chcete niečo vyhrať, bežte 100 metrov. Ak chcete niečo zažiť, bežte maratón...“ „Víťazstvo je skvelá vec, ale priateľstvo je ešte lepešie...“
SK :
Vof uplinulich dňoch še SK pokušeľi zvladnuc daľšu vizvu - renovaciju podlahi vof našej treningovej areňe. Zda še, že chlopi odvedli calkom dobru robotu, bo odvtedi zme tam už dva raz trenovaľi a veľo ľudzi (kec ňe šicke) ma problem najsc svoju staru parketu. (Mňe ňeviňimajuc. Aľe ja som ina liga, bo ja svoju parketu hľedam cali život a furt ňič. A čas še kraci...) Kec še to vof najbľižšim čaše nezľepši, budze trebalo zvolac hračsku schodzu a vidac pokin, naj sebe každi hľeda novu parketu. Abo i dva, bo je ich tam dobludu. Inakši, ňeška idzeme perši raz trenovac do novej ťelocvični. Ňeznam co mam od teho čekac, aľe znam, že parketoch je tam eši vecej. Ta še ňecham prekvapic či dagdzi medzi ňima ňeľeži i tota moja. A ešči jedna vec. Ňigda so tam ňehral a logicki aňi ňič ňemohol vihrac. Ta som calkom zvedavi chto budze mac tu česc bic preši, keho rozňešeme na kopitoch...
SK dvojnásobný otec (pokiaľ viem):
K rodičovstvu a modernej genetike bežne patrí, že rodičia majú len malý, alebo vôbec žiadny vplyv na povahu svojich detí. Nikdy neviete koho dostanete. Príležitosti, zdravie, vyhliadky, prízvuk, chovanie pri stole – tieto veci by mali byť v dosahu vášho tvorivého vplyvu. Čo však skutočne vymedzuje typ človeka, ktorý s vami bude bývať, je dané tým, ktorá spermia nájde ktoré vajíčko, ako sú vybrané karty v dvoch balíčkoch, ako sa zamiešajú, rozdajú a vynesú v okamihu novej kombinácie. Nech sú veselé, alebo neurotické, milé, či nenásytné, zvedavé, alebo hlúpe, priebojné, nesmelé či kdekoľvek medzi, dokáže to byť pre rodičovskú sebaúctu celkom rana, keď vidí koľko práce už bolo urobené. Na druhú stranu z toho môžete byť von. Potvrdí sa vám to, akonáhle máte viac ako jedno dieťa – z približne rovnakých životných šancí sa vynoria dve celkom odlišné bytosti.
Opäť SK:
Keď nám niekto zomrie, tak o tom nevie, ale pre ostatných je to ťažké. To isté platí, keď je niekto debil...
Jednoducho SK:
Mužský princíp [62] Páči sa mi
Veľa sa dá hovoriť o ženských cnostiach, ale to ostatné je zaujímavejšie.
Znepokojený SK:
Kec vidzim co vof poslednej dobe robia vo švece zos ostanimi špičkovimi slovenskimi športovcami, mam calkom obavi o buducnosc Starich koňi. Ňechcem maľovac čerta ne scenu, aľe vobec bi me ňeprekvapilo, kebi nas vof kratkim čaše suspendovaľi, diskvalifikovaľi, pozastaveľi nam činnosc abo nas rovno nafurt vilučeľi zos športoveho diania. Hoc i za mali prešľap na čare trojkoveho obluku pri streľbe, abo vidareni pikenrol, abo za to. že nošime malo ortezoch, za plani posed na lavičke, za ňeplatne pasi, či za ňeskori prichod do karčmi abo z nej domu...
Ta to ja, SK :
Pre SK do Montecatarini kupeľoch [81] Páči sa mi
Ta chlopi už še na vas cešime... normalňe nam chibace, bo čekame, jake zažitki še dozname. A ti smk sluchaj, ti ňeznaš jake dluhe Chile? Takich najmeňej 643 Slovensk (ci pana, to dobre viskloňovane? Napr. Sloveniek to ňe dobre, bo tote ľubime, abo 643 Slovenska ?To tiž ňe dobre, bo to jedno Slovensko, tak asi množne čislo, perši pad, po novom, že veľo lokalov - to je u nas veľo karčiem - od Slovenska bi mohlo bic že Slovensk, i tak to višše mam, ale to tiž ňe dobre, tak skusim slovenčinarov : aki vzor od "to Slovensko?" teda stredni rod, vzor "mesto", množné čislo, teda veľo lokálov :"miest"!, teda Sloviensk!!!!! Uau, asi som to dal!!!= veľa Sloviensk!!!!). Ta, keď vihraju Majstrovstva Chile, to jak kebi 643-krat vihrali Majstrovstva Slovenska a to znamena, že jak bi raz vihrali Majstrovstva Europi, bo som še rozhodol, že Slovensko je 643-krrat menše, jak Europa. A dať Chile o 9, ta to sila. Ta už sce vo finale? Abo už idete do Prešovika, Ostravi, Košic, Martina, abo do teho vichodňarskeho valala Blavi, teda do Čekoslovakii? Bo s totej stručnej spravi, že "sme dali Chile o 9", ňezname, co to znamena, či idete na večeru, abo do ňejakeho semifinale, abo finale? A ešči še naučce, že čo tota Osiho Anča, ňe že še ju i mi, SK budzeme učic a stale nas skoro dodžube, bo ňebudzeme znac, co to... A ešči jedna vec : co to mace za fanklubik? Jak mohli Milaneka premenovac na Spiteho Gonzalesa? Ta toten fanklubik ňezna, že Milanek chudak, ňepije? I minule som mu hutoril, bo mi doňesol až dva dresi (ňezaslužene, bo som musel pic vino na Morave a ňemohol som bic na dzešechoďinovke) zos dzešechodinovki, že mu kupim nealkopivo i un na to, že aňi toto ňemože...ta co už z ňim. Ta še cešime na stredu 12. na MirkaNešpora a ešči vecej k Renatke , že bi sce dobre došli, zdravja vas vaši koňovskí súrodenci. P.S.: Ňebujce še o Sagaňika !!! Po bezviznamnim visokohorskim sustredeňi vof Californii v maji 2018 še jeho BoraBoraPečiacarúra s moderným odsávaním dohodla s majiteľom chalupi na Horehroní a jak brat Velits povedal : "Po sustreďeňi na Beňuši sebe Peťo určiťe v roku 2018 vezme zeleni dresik na Tour de Franforce naspäť!"
Účastník MS:
Majstrovstvá Chile [93] Páči sa mi
Ta i Chile A sme dali dolu o 9 bodi, bolo to napinave bo uz sme prehravali o 10 , ale jak furt , tak i teraz še Stare kone zomkli a nacahli sme to na 16 bodi pre nas, ale novi Oseho signál Anča nám skoro prehral zapas. Inakši šicko je OK jak SK hutorja. Mame i novinku, Milanek bul premenovani našim fanklubikom na Spidiho Gonzalesa. PS. Joj ľem škoda Peťa Saganika
smk:
Chlopi ta vy isli na MS alebo na majstrovstva Chile
Učastník MS:
Re, Re: účastník [97] Páči sa mi
Neeeeeeeeeeeeeee
Učastňikov kamarat:
Re: Učastňik [106] Páči sa mi
Ešči vas to ňenudzi? Ten tipicki starokoňovski život? Slunko. plaž, volejbal, morjo, pivo, vino, ťesne smolne prehri, drvive vihri...!?
Učastník MS:
Ta uz i dajake výsledky sme došahli, jeden nebars dobrí , jeden viborni. Ten pervi nebars dobri zos Slovincami zme pukli o 20 bo sme buli malučke dokonca i Bročko. Ten druhi bars dobri vysledek sme urobeli s Chile, naloželi zme jim o 30. !!! Teraz čekame keho nám pridzeľa žebi zme mu naloželi. Idzeme še okupac do morika i dakus slunko poopaľovac i volejbalik na plaži pobavic, pivko popic i dakus vinka dac
Držiaci palce SK:
FIMBA MS veteránov 2017 Montecatiniterme, Taliansko [91] Páči sa mi
Tak zase aktivita. Po peknom Beňuši 2017 sa časť Starých koní nominovala na Majstrovstvá sveta veteránov 2017 do Montecatiniterme v Talianku. Budú hrať v kategórii 55+, to taká pre mladých, spolu s : ARGENTINA,ARGENTINA,ARGENTINA,BRASIL,BRASIL,AUSTRIA,CHILE,CHILE,CHILE ,CHILE,COSTA RICA,COLOMBIA,CROATIA,CZECH,REPUBLIC,CZECH,REPUBLIC,ECUADOR,ESTONIA,GERMANY,GERMANY,GERMANY,GRECIA,HUNGARY,ITALIA,ITALIA,LITHUANIA,MEXICO,MOLDOVA,PANAMA,PERU,POLAND,PUERTO RICO,REP. DOMINICANA,RUSSIA,RUSSIA,SLOVAKIA,SLOVENIA,SLOVENIA,SLOVENIA,UKRAINE,URUGUAY,URUGUAY,USA to znamená 42 družstiev, teda bohatá konkurencia. Po tréningu na Beňuši a u Jaríka majú veľkú šancu na úspech, lebo každé umiestnenie je dobré, najlepšie číslo 1! Tak im trimeme palce a čakáme správy. V okolí majú Florenciu s Dávidom, Pisu si šikmou vežou a morom, nehovoriac, že budú priamo v kúpeľoch a asi aj niekoľko nie málo krčiem, lebo regenerovať treba ňe? http://www.tuscanyfimba2017.com/
Beňuš Open 2017:
Jedna z jeho podôb [101] Páči sa mi
Moto: Minulosť neexistuje. Sú len jej nespočetné verzie. Koňec mota. Jak šicke ostatne i ja som še teho roku zaš cešil na vikend na Beňuši a na rozdiel od predchadzajucich ročňikoch še mi dokonca podarilo tam i bic. Možno bi vas zaujimalo, co me tam tak laka? Mohľi bi sce tipovac dobru partiju, abo šumnu prirodu, kľud, sud s pivom či bľizkosc karčmi... A ňebuľi bi sce daľeko od pravdi. No co ja isce najvecej oceňujem na Beňuši, hlavňe teraz vof požehnanim veku, je, že nato abi som vipil dajake piv a paľenku ňemušim predtim hodzinu či dva šaškovac vof ťelocvičňi. Preto som bul dakus konsternovani, kec perše co som tam na dvore zbačil bul basketbalovi koš. Normalni koš, deska, obruč vo viške 3,05, dva labdi (na mokro i na sucho), vitičena čara trestneho hodu... Na ňič som preto nečekal a takoj, ešči pred tim jak bi me dachto mohol hnac bavic deblika (ňemiľic sebe zs debilkom, teho bavic ňemušim), som sebe dal načapovac paru piva i paľenki a koš som še snažil vistrnaďic so svojej misľi. Calkom še mi ho ignorovac ňepodarilo, bo strašil tam cali čas. No, jak hutorime mi s Bigom, žadne pivo ňevipiješ take žimne jak ci ho načapuju a tak som še z ňim nakoňec i kus skamaracil. A to, predstavce sebe, do takej miery, že kec som vof sobotu rano v pižamku a zo zaľepenimi očami višol na priedomie či ganek, zbačil som ho tam smutneho stac vof ranej roše, zachcelo še mi zrobic i jemu dakus radosci. Nabral som preto odvahu a pomali som še schiľil až gu žemi, dzvihol som stamadz labdu a vislal na ňeho strelu z čari trestneho hodu. Odmeňel še mi, chlapec, bo potom som mal cali dzeň, až do ňedzeľi, stopercentnu streľbu... No aľe ňeľem basketbalom, zme tam žiľi. Vožeľi zme še i na motorke (dufam, že budu dajake fotki z preťekoch). Mame toťiž motorku. Klubovu, šumnu, zlaťistu. Mame i geng. Zatiaľ iba jednomotorkovi, aľe časom... Bo zdravic še motorkarski už zname šicke perfektňe. Baveľi zme še i vareňim haluškoch a guľašu, co fizicki zdatňejše a odolňejše voči alkoholu viľetom do prirodi, zabavaľi zme še i baveňim na gitaru a fujaru, picim piva, umivaňim gratoch, choralnim i kantilenovim spevom, ine zaš calodňovim spankom. Baviľi zme še, a ňeplano, i karčmu. Spoznaľi zme tam veľo novich kamaratoch. Od spevakoch cez pijakoch až po čašnikoch... Hutorim o tim jak o zabave, bo spoza plota to možno tak vipatra. Aľe inakši je to calom češka robota. V ňedzeľu rano zme to maľi možnosc spoznac šicke. Kto sebe to ňeviskušal nigda neuveri jak češko je ľehko žic. Ďiki Broňa a prebačce kec daco plano bulo...
Načítať ďalšie