Diskusné koňoviny

Nový príspevok
!!! Musíte vyplniť všetky údaje !!!

SK cestovateľ:
Neznam či sce sebe všimľi, aľe SK še vof poslednim čaše rozbehľi po švece. Po Ňemeckoch, po Amerikoch, po Novich Zelandoch. Ini, kec už ňepošol sam, ta aspoň ženu vyslal do Ameriki, ďaľši še zaš chista do Oďesi a inšo do Klatov či Puly... Aňi ja som preto ňezostal šedzic doma a okrem teho, že še chistam do Humeneho, vibral som še do i Viedňa. Pokukac, jak vipatra toto šicko co Pichnandovci, pred dvasto, či keľo rokami, postaveľi. Mušim povedac, že Kroner zos Kvietikom a daľšimi pomocnikami, neoddžubaľi robotu. Tote domi stoja do teraz. No, aľe na tim še neskončilo, bo do ňeška čuc jak na novich stavboch pokrikuju po sebe chlopi po slovenski, po juhoslavanski, po ruski. Taže šicke možu bic kľudne. Za dvasto roki še ňič ňezmenilo a jak to vipatre aňi še tak skoro ňezmeni. Tote co maju robic robia a degeneraci – potomkove Habsburgoch, Hohencolernoch, Hohenlohech a inich - kave piju. Spoločna Europa - ňespoločna Europa. Co še tika kulinarskich zažitkoch, spomeňem, že som už viňechol preslaveni kolač – Zacher tortu. Možem vam povedac, že som ho pred časom okoštoval a patri gu najvekšim sklamaňom mojeho života. (popri paru košikoch od dzifčatoch) Ňeverim, že dachto z vas jedol dakedi daco take suche, tvarde, ňechutne. Podľa mňe, každa vichodňarska žena taki kolač (hňede cesto, na ňim ľekvar a čokolada) zrobi sto raz ľepši. Mekučki, vlačni, chutni, voňavi. (jak hutorim – iba degeneraci še takim dačim možu chvaľic) No povestni rizek som vo Viedňu zjedol a toten isce stal za to. Dal som za ňeho šidzem evri a možem ho každemu doporučic. Okrem teho som vof jednej solidnej karčmičke vof centre žid i knedľu z vajcom. Nechcelo še mi veric vlasnim očom, kec som take domacke jedlo zbačil na jedalnim listku vof hlavnim mesce monarchie. Šak taku dobrotu ňeponukaju aňi vof ČS bare. A aňi to ňebulo menučko. Ta reku, tebe mušim pokoštovac hoc bi co bulo. A tak som i zrobil. Knedľa zos vajcom ňebula taka veľka jak rizek dzeň predtim, aňi taka dobra jak mi ešči i doňeška moja mama dakedi zrobi. Dal som za ňu dvanac evri, pouciral piski a aňi som okom ňemihol. Iba som sebe pomišľel, že še už asi i ja meňim na degenerata... Co še mi aľe zapačilo bulo metro. Ňe žebi som ho ešči ňigda ňevidzel (jedno maju dokonca i vof Košicoch), aľe až teraz som napulno oceňil jeho vihodi. Ta vam chcem navrhnuc, abi zme na ješeň zvoľeľi za primatora teho, kto nam ho sľubi. Kus som o tim rozmišľal. Malo bi mac paru trasi. Zo Švaboch, Sekčova, z Veľkeho Šariša, zo Šidlovca, zos Taľki, Rurkoch ... Tak abi zme pokriľi cale mesto a vibrane okolite valali. Hlavna križovatka bi bula pod ČS barom a intervali bi mohľi bic každe tri minuti. Das do druhej v noci. Potim bi do rana stačilo i každich dzešec. A hňetka bi nam odpadli problemi zos dopravu do ťelocvičňi a na pivo a ti padom bi še zvišila i učasc na treningoch. Na zaver vas chcem popitac o jednu vec. Ja som už s tim začal. Rozhodol som še, že všadzi budzem hutoric iba po slovenski abo po šariski. (i vof Humenim planujem tak zrobic) Dluhe roki (a že ich už bulo) som še toťiž prisposoboval inim a snažil rozpravac po ruski, po poľski, po ňemecki, po maďarski, po anglicki, po ňemecki, rukami, nohami, nahlas, artikulovaňe. A i tak mi veľo razi ňerozumeľi. Ta som sebe povedal, že stačilo. Odteraz, kec dakto odemňe daco budze chcec (napriklad moje peňeži), ta naj še nauči po slovenski. Čiastkovimi uspechami še možem pochvaľic už i vo Viedňi. Pokonverzovaľi zo mnu paru čašnički. Zatiaľ iba Slovenki a Poľki. Aľe spolu bi sme za chviľu naučiľi po slovenski cali švet...
Z tréningového denníku:
Usilovné hľadanie stratených schopností a možností [15] Páči sa mi
Že chodzim cvičic už znace. Chodzim už asi pul roka a to, co som počas života tak ľehko a ňenapadňe postracal (teraz nemišľim peňeži abo dokladi, či inakše hmotne a duchovne statki, bo i teho bulo za tote roki dosc, aľe napr. brucho, ramena, slabiny a co ja znam co šicko ešči može jeden za tote roki stracic), še snažim pomali, pokus aspoň sčasťi ziskac nazad. Stalo me to ňemalo potu, solzoch, a kervi. Ňepisal som o tim, bo už to pokladam za običajnu robotu. Ňič mimoriadne co bi stalo za pozornosc, abo bi vas dokonca mohlo zaujimac, Vof podstace ruťina. Až do ňeška. Toťiž ňeška nas, Gaba, Ota i mňe, po pul roku všeľijakich jednotľivich cvičeňoch a cvikoch, ľehšich či namahavejšich, Robo puščil perši raz do ringu. Naostro. Pravďepodobňe (troliga) abi zme ukazaľi co zme še za toten čas naučiľi. Ta to sce maľi vidzec... Naordinoval nam dva razi po tri kola. Prevažňe boks a sem-tam dajaki kop. (Ňebars silny, povedal. Asi abi zme mu ňedeformovaľi mechi.) Vof peršim koľe nam ešči scihal robic sparinga, no do druheho už ňenastupil. Podľa mňe zme ho unaveľi, ucahaľi. Usudujem podľa teho, že nam nakoňec oznamil, že boksovac budzeme ňe každi trening, jak zme mi, na zakladze našich novonadobudnutich schopnoscoch čekaľi a cešiľi še, aľe iba raz za dva-tri tiždňe. Škoda. No aľe nakoňec, co bi zme pre svojeho najobľubeňejšeho trenera - kamarata ňezrobiľi, ňe?
Ešte ja:
Sa mi páči [11] Páči sa mi
"Nedávne dejiny Európy pracovne začínam deliť na dve veľmi rozdielne epochy - na epochu, kedy bolo normálne mať radosť z práce, a epochu, kedy naopak začalo byť normálne považovať prácu za nutné zlo. Ono sa to na prvý pohľad nezdá, ale tu niekde vedie línia medzi zdravou a chorou spoločnosťou a možno aj medzi dobrom a zlom" (Václav Cílek "Co se děje se světem", Dokořán .s.r.o. Praha 2016)
Ta to ja:
Plány a ekšn [10] Páči sa mi
Vipatra to na totej našej www, že cicho ! Ta skusim ja, ňeorganizator : Še trenuje. Do ošaľeňja. Streda i pjatek. Teda, kto vladze dvekrat za tidzeň. Na vikonoch to šak ňevidno. Aľe ten pocit!!!!!! Še spociš, dostaneš po hube, jak dnes Buro, osprchuješ še vo vracej vodze, bo studena ňeceče, babi idu do sprchi kolo nas ľen vof ucerakoch, a tote pivečka..... jedna báseň. Še pitace, že dze? Ta pivečka u Renatki a treningi : Sibirska , Nešpora, Volgogradska a keď ukončja dzešate verejne obstaraňje na PU-čku a nigdo ňeda namjetki a po pejc rokoch ju zrekonštruuju, ta i tam budzeme še hrac. Možno. Ta co daľej okrem treningoch nove. Zme bavili vof utorok, teho tiždňa a teho roku mimorjadňe mi chlopi kamaratski mač zos Vranovčanmi na Sibirskej. Katastrofa. Zme še bili jak dzive. Mi stari ko--ci. Ňechcem bavic taki basket. Chcem še bavic basketom. "Už nepridzťe". A kec pridu, ňepridzem ja. No, i mi kus vinovate, aľe to spolu suvisi. Treningi = kritika : zme še rozdvojili až roztreťili : ňektore trenuju druhu ligu z hačurami vof utorok a pjatek, ňektore starše vof stredu na NM, ňektore stredne, mlade a starše Stare koňe a Kobilki na Volge (ňe rike) v pjatek. Veru : "Malo nas v rozdrobenim švece!!" . Ňeskusime zrobic ňejaku jednotu? Še ňehňevajce, aľe ja vof ftorek, stredu, pjatek (a to ňehutorim o soboce na zahradke (som ňemislel zahradkou sex!)) trenovac ňevitrimem !!! Ta vi mišlice, že tote Vaše proťiutoki, zmeni smeru, doskoki do viški 50 cm bez striedaňja a schiľaňja budzem do šmerci kontrolvac, vikonavac, blokovac a či čo? No a návrh : čom šicke prekrasňe, jak za oných čias (vysvetlivka : "oné" = čosi ako vichodňjarska dlžkova miera "po ko --t"), ňepridzeme na trening naraz a dva (mi starše jeden) dni (deň) za tidzeň, napr. vof stredu a pjatek. No,to na uvahu. Inakši makame jak psi a feni. Čekaju nas Klatovi, Humenne, snaď i letni Beňuš (bo jeden už v realizaciji takoj teraz zos druholigistami še kona pod vedeňim našho ŠSK (Š= šivi) a Milo....SK), možno Porač, a to ešči ňehutorim o tajnich vizijoch našich hlavnich organizatorov. Možno som na coška zapomnul, ta jak hutori naš stopercentni strelec zos jeho dvoch parketoch :"Prepač Broňa, kdibi ňeco, tak ňic".
SK:
Nedávno som sa zastavil u môjho dobrého SK, čo ho poznám od roku 1981. V jeho rodinnej firmičke. Ta to už 37 rokov, čo s ním brázdim palubovky pod deravými košmi od čias mladých až do dnes. Z jeho ateliériku dýchla na mňa krása. Darmo ten Albín Brunovský, čo ho niekedy v minulom storočí skúšal na prijímačkách na výtvarné umenie sa mýlil. Vraj tapetoval záchod s oznámením o neprijatí pre nedostatok miesta, nie pre chýbajúci talent. Mal tam svoje kresby, prekrásne jeho fotky a pamiatkové aj reklamné predmety, ktoré vytvoril vlastnými rukami aj so svojou manželkou. Uvedomil som si, že krása má nezastupiteľné miesto v našom živote. Asi nás vychováva, akurát ju musíme chcieť vidieť a cítiť. A k talentu musíme pridať chcenie, vôľu a šikovnosť. Robil mi takú malú tabuľku pre môjho syna. Chcem sa aj takto poďakovať aj za gesto, aj za to, že aj s partiou SK vieme, že máme priateľov, kamarátov, kamarátky s ktorými zdieľame život v dobrom aj zlom. Mám Vás všetkých rád, tešte sa zo života, hľadajme krásu aj v krutosti, ktorá nás občas v živote stretne, lebo bohužiaľ patrí k nemu.
SK:
Saginátor [17] Páči sa mi
Tak Peťo Sagan po sústredení na Beňuši spred dvoch rokov stále valcuje kolegov cyklistov. Po totich dlažobných kockách, co musel po nich isc a ruky ma vytrasene jak parkinsonista mu ešči dajú na pódiu jednu najcežšu. No kvalita horehronskeho sustredenia še prejavuje i po rokoch. Inakši budze letni Beňuš a kedy? Dufam, že pred Tour de France, bo Peťovi treba dac pokini a pripravic ho na 6. zeleni dres.
Vikendové postrehy:
Cyklistika [23] Páči sa mi
Peťo Sagan ukazal, že na Beňuši bul našim pozornim žiakom. Cez vikend, na preťekoch vof Taliansku, zaš raz vitrel kocura šickim kadidatom na viťastvo. Každi z ňich na koncu čekal co zrobi, každi hľedal jeho zadňe koľeso (na budce bi sebe ich mal dac namontovac dozadu das šesc, abi še každemu ušlo), a un ňezrobel ňič. A tim fakticki zrobel šickich a svojemu kamaratovi podaroval viťastvo. Bo cťi Emila (teraz mišľim Emila Zatopka), že priateľsvo je oveľo vecej jak každe viťastvo. PS: A ešči jedna vec. Kavendiš bi še mal naučic poradňe bicigľovac. To znamena, zos hlavu. Bo umela hmota, či co to tamna cesce stalo, ňeuhňe jak UCI pri Frumim. A možeš bic i Angličan. Ňe furt budze mac take ščesce a raz plano skonči... Jak hutori klasik :“Děláš velkou chybu, Cavendishi. To se ti vymstí!“
SK pozorovateľ:
Majte na pamäti, že všetko sa skončí tak, ako si prajú peniaze...
Pravda a lož:
Ako ich rozoznať? [33] Páči sa mi
https://www.youtube.com/watch?v=6nMKhuN-Htw
Ad Sk vof Duselu:
Nie je všetko také čierne ako sa zdá [46] Páči sa mi
Ňeznam, ňeznam, Miňku, či to ňevidziš bars čarno abo bars šikmo. Bo veľo zaleži na uhľe pohľadu. Treba sebe uvedomic, že povekšiňe, aspoň podľa teho co nam hutoreľi pred dvoma - troma rokami, še za tmavšu skuru či šikmima očami, co tu teraz hromadňe prichadza, skrivaju jadrove inžiňere, molekularne fizici, neurochirugrgove a podobne visokokvalifikovane odborňici. A totich ňigda a ňigdze ňeňi dosc, Aňi vof Prešove, aňi vof Duselu abo vof inim ňemeckim valaľe. A po druhe, hutori še tiž, že tutak vof strednej Europe žiju šumne ľudze. (No tote, co tak hutoria maju na misli hlavňe asi našo dzifčata.) A to preto bo pred paru sto rokami še cez nas prehnaľi (predpokladam, že tiž asi hlavňe cez dzifki) Turci, Tatare, Mongolove a bohzna kto ešči a poradňe zamišaľi skostnaťelima genami našich predkoch. No a teraz sebe predstav, jakich šumnich vnukoch pravnukoch a prapravnukoch budzeme mac, kec šicke tote šikmooke a čarnoskure dochtore a inžiňere zoberu do parady našo ženi a začnu ich obohacovac... Iba sebe mušime dac pozor, abi nas zos teho bohatstva, co bi tak zňenazdajki mohlo spadnuc do lona našim ženom, cerkom, kamaratkom, prijateľkom, frajirkom a milenkom, ňeporaželo...
SK v D:
Dusseldorf (som nenašol "u" s dvoma bodkami, asi šlo na pivo) [41] Páči sa mi
Som še ocitnul v D, vo valale zvanom dedina Dussel (zas tote dve bodki !). Calkom šumni valal. Dumam či i mi ňemožeme mac tak čisto a fungujuco. Ta to sice dve Blavi dokopi, no kec še chce.... Jedna vec mi ňe jasna. Idzeš po chodniku i hutorim žeňe (i ona tu !) : "Ci povim, kto idze oproci". Ćarni. Ešči čarńejši. Śikmooki. A, hura, bili (ńeznam, či to D}. A zaš čarni a zaš čarńejši, daľej erdogańik a daľši erdogańik, hura bili a daľši taki, že šivi jak Jarovničan, no to bul, že zos Indije a ItD (I tak Daľej). Ńe, že bi som bul rasista, aľe som. Dumam, či to tak treba. No i potom sebe hutorim, že totich 6 milionov erdogańikov a ňeznam keľo inich pre blaho D coška muši zrobic, bo čomu bi ich tu trimali? Asi z milosrďenstva ńe. Sory za temu, aľe som še ńecitil, že som v D. Vaš SK. P.S.: Še cešim domu.
Snehuliakostavač SK:
Stavba snehuliaka [41] Páči sa mi
To bol zase dnes deň ... : 8.00 hod. - Postavil som snehuliaka. 8.10 hod. - Okoloidúca feministka začala kričať, že som šovinista, lebo som nepostavil snehuliačku. 8.50 hod. - Postavil som k snehuliakovi aj snehuliačku. 8.53 hod. - Suseda mi vytkla, že snehuliačka má odhalené prsia. 8.55 hod. - Homosexuálny pár od naproti sa vyjadril, že som mal postaviť dvoch snehuliakov. 9.00 hod. Vegáni cez ulicu začali pokrikovať, že mrkla je jedlo a nemala by sa používať ako ozdoba. Ešte, že to nie sú frutariáni. 9.10 hod. - Bol som označený ako rasista, lebo snehuliakový pár je biely. 9.20 hod - Sused muslim kričí, že snehuliačka by mala mať aspoň šatku. 9.30 hod. - Niekto volá políciu, že metlu by mohli deti použiť ako zbraň. 9.50 -hod. Odvážajú ma na miestne oddelenie polície Prešov-sever. 11.00 hod. Pýtajú sa ma, či mám nejaké komplikácie. 11.53 hod. - K zodpovednosti sa prihlásil Islamský štát ............... P.S.: Že by ste kľudnejšie mohli postaviť snehuliaka na zimnom Beňuši a sa vrátili zdraví.
SK:
Muki-Muki čevo [62] Páči sa mi
Ta predsa še focilo.... šumne decentne fotky
SK vďaka vám:
Prečo má človek rád šport? Možno záleží na tom, aký ten človek je. A kde. Prečo sa ľudia zaujímajú o šport? Lebo šport rozpráva príbehy.
Tiž SK:
Jak hutoriš - chvalabohu
Ja SK:
Ta tak to vipatra, že še v Mukačeve nefocilo.... chválabohu.
sk:
Peniaze kazia ľudí. Dá sa teda povedať, že drvivá väčšina nášho národa je napriek veľmi "sociálnej dnešnej politike", neskazená.
SK vďakabohu:
Je to „len hra“, všetkým hráčom to občas niekto povie. A mnohí z nich sa snažia nahovoriť si, že je to pravda. Stačí si však uvedomiť jediné – že nikto z nás by nebol taký, aký je, pokiaľ by neexistoval šport – a hneď viete, že sú to len kecy.
Účastník zájazdu:
Mukačevo 2018 [72] Páči sa mi
Tak še mi vidzi, že še pomali učime na totej Ukrajine, hoc i možno ňevdojak, žic. Podľa mňe egzistuje na to vecej dovodoch, no pre kratkocs času a malo mesca na vebe uvedzem iba dva. Po perše – naša pevna voľa. Jednoducho to tak chceme (a co mi chceme to i zrobime). A po druhe - prestaľi zme pic a namesto teho kultivovaňe, ale permanentňe a pod lekarňickim dozorom, aktivujeme enzim alkoholdehidrogenazi. (Jak to presňe funguje opitajce še na gugľu, abo najbľižšeho lekarnika. Dzevecero zos dzešec určiťe budu znac.) Teho mame každi vof ceľe solidne mnostvo. Na rozdiel od indianoch a eskimakoch, chtore nakoňec i tak dopadľi, segiňata. To ňemam z vlastnej hlavi. Aktivovac nas šickich naučil naš kamarat Roman. A visledki še okamžiťe dostaveľi. Možem tu vof skratke uvesc dachtore publikovateľne. Tak napriklad ňikemu ňebulo plano z jedla ( bo zos paľenki ešči ňikemu na Ukrajiňe plano ňebulo) a každi z nas sebe pameta minimalňe 95 percent zajazdu. Daľej - z prehľadom zme ziskalľi druhe mesco vof športovej časci (i kec calkom presňe ňeznam čom zme ňevihraľi, bo zme možno perši raz baviľi šicke a každi bars dobre, aľe to budze asi tich 5 percent co mi vof mojej pameťovej jednotke chibi), ešči ľehši zme, už po ňeznam chtori raz, obhajeľi prvenstvo na spoločenskej časťi. A to šicko bez obligatneho postmukačevskeho sindromu navrace domu. Kec vof nastupenim trendze vitrimeme ešči paru roki, verim, že tim postupňe pripravime podu i pre to, abi še na Ukrajinu mohol raz s nami vracic i naš kamarat a posol dobrich spravoch Milanek. Aľe vidno, že napriek šickemu mišľi na nas, bo ešči zme aňi ňescihľi prisc po viľece na perši trening a už nam poslal ďalšu dobru spravu. Pozvanku na turnaj do Litvi. To jednej straňe daco vipoveda o jeho schopnoscoch, kontaktoch, športovim duchu a kamaratšafce, na druhej straňe je zos teho tiž zrejme, že sprava o našim preňikavich uspechoch na Ukrajiňe še bleskove rozširila do caleho šveta a nikeho, prinajmeňej vof Europe, ňeňechala ľahostajnim. A naše renome stupa. Kec je to vobec ešči možne... Ja še aľe bars do Litvi ňechistam, i kec nalaďeni na viťaznu vlnu som. No turnaj budze už za mešac a pochibujem, že za taki kratki čas po Mukačeve še, pri svojim perfekcionizme, scihňem zaš dostac do vrcholovej formi. A tote co me poznaju dobre znaju, že bez ňej ňechodzim ňigdze. Aňi do karčmi ňe... Ďiki Broňa a verme, že o rok zaš!
Mukačevo 2018:
Ta co? Tote ukrajinci už načisto rozum potraciľi? Šak presňe pred rokom zme toto iste tu riešiľi. Už ňeznam jak jasňeši bi im to trebalo povedac. Či ňerozumeju po šariski? Naj še ňehňivaju, aľe to zaš mam bavic v sobotu rano o šidzmej? Abo še jak minuleho roku na poslednu chviľu zdohadaju a upravia rozpis zapasoch? A co kec ňe? Ta potim ňeznam jak vi, aľe ja za sebe možem sľubic, že še možno pridzem kuknuc na druhi polčas. Hutorim možno...
Načítať ďalšie